C
C
Community Help Center
Tiếng Việt
Search…
⌃K

Tìm kiếm tên miền 🔎

Đăng ký tên miền: Tìm kiếm một tên miền có sẵn

Để đăng ký tên miền .sol, hãy truy cập https://naming.bonfida.org/#/auctions và nhập tên miền bạn muốn đăng ký.

Tìm kiếm miền của Người bán được chứng nhận

Bạn cũng có thể lọc ra các đề nghị giá cố định của người bán được chứng nhận trong trang tìm kiếm tên miền, bằng cách nhấp vào chế độ xem “Certified sellers only” như được hiển thị bên dưới. Từ đây, bạn có thể nhấp vào Hồ sơ để xem họ có những miền nào để bán.
Có ba khả năng xảy ra:
 • Miền đang có giá trị
 • Miền có giá trị và đang được bán đấu giá để bán lại
 • Miền đã được đăng ký và không được đấu giá
Bước 1: Nhập tên miền bạn muốn tìm kiếm. Trong ví dụ này, tôi đã sử dụng "helpbonfida", miền này đang sẵn có.
Bước 2: Nhấp vào "Register domain"
Tên miền chỉ có sẵn bằng chữ thường.
Bước 3: Nhấp vào "Register"
Bước 4: Bây giờ bạn có thể sử dụng FIDA, USDC, SRM, RAY, UST, USDT, MNGO và COPE để đăng ký tên miền SOL thông qua Jupiter Aggregator với nhiệm vụ giúp hỗ trợ hoán đổi.
 1. 1.
  Đảm bảo ví của bạn được kết nối.
 2. 2.
  Chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn sử dụng để mua miền của mình từ dropdown menu.
 3. 3.
  Chọn không gian miền bạn muốn chỉ định cho miền của mình
4. Khi bạn đã chọn không gian thích hợp, hãy nhấp vào “Next”.
Tất cả các miền ban đầu có thể được đăng ký và mua ngay lập tức.
Bạn có thể có bao nhiêu miền tùy thích khi đăng ký vào một ví
Các khoản phí một lần cho việc đăng ký tên miền tức thì như sau:
 • 1 ký tự .sol tên: $ 750 USD trị giá $ FIDA
 • 2 tên .sol ký tự: $ 700 USD trị giá $ FIDA
 • 3 ký tự .sol tên: $ 640 USD trị giá $ FIDA
 • 4 ký tự .sol tên: $ 160 USD trị giá $ FIDA
 • 5+ tên .sol ký tự: $ FIDA trị giá $ 20 USD
Tiền thu được sẽ được dùng để mua và đốt FIDA 🔥